Awase Lined Kimono

Awase 袷 are lined kimono for Autumn through to Spring